Marketingový slovník

Framework (aplikačný rámec)

Framework alebo aplikačný rámec je softvérová štruktúra, ktorá slúži ako podpora pri programovaní, vývoji a organizácii iných softvérových projektov. Framework sa skladá z tzv. frozen spots a hot spots. Frozen spots definujú celkovú architektúru softvérovej štruktúry, jej základné komponenty a vzťahy medzi nimi. Tieto časti sa pri žiadnom použití frameworku nemenia. Naproti tomu hot spots sú komponenty, které spolu s kódem programátora vytvárajú novú špecifickú funkcionalitu, ktorá je vždy iná. Cieľom frameworku je uľahčiť prácu vývojárov, tým že prevezmú typické problémy danej oblasti a sústredia sa na špecifické zadanie.

Pridaj komentár