Marketingový slovník

My SQL

MySQL je voľne prístupný (open-source) systém pre správu relačnej databázy (Relational Database Management System), inými slovami databázy založenej na tabuľkách, ktorý za pomoci SQL príkazov umožňuje ukladanie a správu dát v databáze. Najčastejšie sa používa pri tvorbe webových aplikácií v kombinácii s niektorým programovacím jazyko ako je napr. PHP.

Pridaj komentár