Marketingový slovník

SQL

SQL (Structured Query Language alebo Štruktúrovaný dopytovací jazyk) je počítačový jazyk na manipuláciu, správu a organizovanie dát uložených v databázových systémoch. SQL umožňuje aj riadenie prístupu k dátam, čím chráni dáta pred náhodným alebo úmyselným zničením, neautorizovaným prístupom alebo manipuláciou. SQL je štandardnou výbavou väčšiny moderných relačných databázových systémov.

Pridaj komentár