Marketingový slovník

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) je programovací jazyk, ktorý sa používa na tvorbu webových softwérových aplikácií. PHP rovnako umožňuje prepojiť webové stránky s databázami, napr. MySQL. PHP pracuje výhradne na strane webového servera, kde sú uložené zdrojové kódy webovej stránky a do prehliadača odosiela už iba výsledok. To je rozdiel oproti JavaScriptu, ktorý beží priamo v prehliadači. Zdrojový kód PHP narozdiel od JavaScriptu a HTML sa v prehliadači nezobrazuje. PHP používajú napr. WordPress, Wikipedia, Facebook atď.

Pridaj komentár