Marketingový slovník

CSS

CSS je skratkou anglického slovného spojenia Cascading Style Sheet, ktoré možno preložiť ako List následného štylizovania. Ide o jazyk slúžiaci na vizuálnu štylizáciu výstupu kódu HTML, xHTML, alebo XML. CSS jazyk bol navrhnutý, aby umožnil lepšie vizuálne zobrazovanie elementov na webovej stránke ako je napr. font písma, nastavenie farieb, odsadenie a okraje, rozmiestnenie elementov atď. CSS spolu s HTML a JavaScript tvoria základ technológie pre tvorbu webstránok.

Pridaj komentár