Marketingový slovník

JavaScript

JavaScript (JS), je skriptovací programovací jazyk, ktorý sa spolu s jazykmi HTML a CSS používa na tvorbu webových stránok. Kým HTML ovláda štruktúru a CSS vzhľad stránky, JS vytvára dynamický obsah webových stránok, to znamená všetko, čo sa na obrazovke pohybuje, obnovuje alebo inak mení, bez toho, aby bolo treba manuálne načítať webovú stránku. Nakoľko JS je neoddeliteľnou súčasťou webových funkcií, všetky hlavné webové prehliadače ho dokážu automaticky spustiť. JS príkazy vďaka tomu môžu byť písané priamo do dokumentu HTML. Inými slovami, použitie JS nevyžaduje sťahovanie žiadnych ďalších programov.

Pridaj komentár