Marketingový slovník

Zákaznícka persóna (Customer persona)

Zákaznícka persona je fiktívny model ideálneho zákazníka pozostávajúci z demografických (vek, pohlavie, miesto a povolanie) a psychologických (záujmy, ciele, zdroje motivácie a výzvy) charakteristík. Vytváranie fiktívnych persón ideálneho zákazníka pomáha značke segmentovať trh a nastaviť vhodnú marketingovú stratégiu.

Pridaj komentár