Marketingový slovník

Www (World Wide Web)

World Wide Web (WWW), všeobecne známy ako Web, je informačný systém, v ktorom sú dokumenty a iné webové prostriedky identifikované pomocou URL adries a prístupné prostredníctvom internetu. Informácie na webe sú prenášané prostredníctvom HTTP protokolu a sú dostupné používateľom vďaka softvérovej aplikácii nazývanej webový prehliadač. Word Wide Web nie je totožný s internetom. Internet je podstatne starší a Word Wide Web bol  vybudovaný na základe jeho technológie.

Pridaj komentár