Marketingový slovník

LTV (Life time value) zákazníka

Celoživotná hodnota zákazníka, známa tiež pod skratkou LTV, je metrika odhadujúca výšku tržieb, ktorú firme vygeneruje zákazník počas svjho života. Firmy používajú túto metriku na identifikáciu lukratívnych segmentov zákazníkov. Na výpočet LTV je potrebné poznať hodnotu zákazníka, ktorá sa vypočíta vynásobením priemernej hodnoty nákupu zákazníka s frekvenciou nákupu. LTV následne získame vynásobením hodnoty zákazníka priemernou dĺžkou života zákazníka.

Pridaj komentár