Marketingový slovník

Lokálny marketing (Locacion based marketing)

Lokálny marketing funguje na princípe cielenia reklamy a iného digitálneho obsahu podľa aktuálnej alebo už zaznamenanej polohy používateľa a to vďaka údajom o jeho polohe získaných z jeho mobilného zariadenia. Lokálny marketing sa preto nazýva aj geografický marketing. Ako príklad možno uviesť zaslenie zľavového kupóna návštevníkovi kozmetického salóna keď sa práve nachádza v jeho blízkosti.

Pridaj komentár