Marketingový slovník

Linkbuilding

Z pohľadu SEO, linkbuilding je proces získavania prichádzajúcich linkov (alebo backlinks) na webové stránky s cieľom zlepšiť umiestnenie webu vo výsledkoch vyhľadávania. Linkbuilding je jednou z hlavných aktivít tzv. off-page SEO (mimostránkovej optimalizácie pre internetové vyhľadávače). Spätné odkazy z dôveryhodných, populárnych a vysoko autoritatívnych webov sa považujú za najcennejšie. Naopak cieľom je obmedziť linky so spamových stránok a stránok s nízkym skóre kvality. V linkbuildingu sa rozlišujú aj tzv. follow a no-follow links. Kým followed links sa vo všeobecnosti pokladajú za cennejšie, aj no-followed links na weboch s vysokým skóre kvality sú pre stránku výhodou.

Pridaj komentár