Marketingový slovník

Lead generation

Lead generation predstavuje iniciovanie spotrebiteľského záujmu alebo dopytu po určitom výrobku alebo službe.  V kontexte predaja tak pojem „lead“ znamená kontakt s potencionálnym zákazníkom, avšak dá sa interpretovať aj priamo ako potencionálny zákazník. Potencionálni zákazníci môžu pochádzať z rôznych zdrojov ako sú napr. osobné odporúčania, telemarketing, reklama, reklamné podujatia a digitálne prostredníctvom aktivít na internete. Lead generation je často spájané s pojmom lead generation management, ktorého cieľom je posúvať potencionálnych zákazníkov v lieviku nákupu a zabezpečiť tak úspešnú konverziu.

Pridaj komentár