Marketingový slovník

Landing page

Landing page v digitálnom marketingu reprezentuje samostatnú webovú stránku vytvorenú  špecificky pre účely určitej marketingovej alebo reklamnej kampane. Inými slovami, landing page je stránka, na ktorej návštevník „pristane“ potom, čo klikne na odkaz v e-maili alebo na reklamu na Google, YouTube, Facebooku, Instagrame, Twitteri alebo na iných miestach na webe. Na rozdiel od iných webových stránok, ktoré majú viacero cieľov a vedú návštevníka k preskúmaniu ďalších podstránok, landing pages sú navrhnuté so zameraním na jediný cieľ, ktorým je príslušná výzva na akciu (CTA) napr. nákup alebo vyplnenie formulára.

Pridaj komentár