Marketingový slovník

META tags

Meta tagy sú útržky kódu popisujúce obsah stránky; meta tagy sa nezobrazujú na samotnej stránke. Rozdiel medzi tagmi, ktoré vidíme (povedzme na blogovom príspevku), a tagmi, ktoré nevidíme, je ich umiestnenie: meta tagy existujú iba v HTML (resp. v zdrojovom kóde stránky), zvyčajne v „záhlaví“ stránky, a preto sú viditeľné iba pre vyhľadávače. „Meta“ znamená „metadáta“, čo je typ údajov, ktoré tieto značky poskytujú – reprezentujú teda údaje o údajoch na webovej stránke.

Pridaj komentár