Marketingový slovník

Miera konverzie (Conversion Rate, CR)

Miera konverzie alebo konverzný pomer označuje percento návštevníkov webu, ktorí splnia určitú požadovanú akciu (konverziu). Na jej výpočet treba vydeliť počet konverzií za určité časové obdobie, celkovým počtom ľudí, ktorí navštívili web alebo vstupnú stránku a vynásobiť to 100%. (Konverzný pomer = (konverzie / celkový počet návštevníkov) * 100%). Ideálna miera konverzie sa značne líši v závislosti od návštevnosti stránky, odvetvia podnikania, produktu a sledovanej konverznej akcie. Vysoká miera konverzie je signálom úspešného marketingu a web dizajnu. Snaha zameraná na zvýšenie percenta konverzie sa nazýva optimalizácia konverzného pomeru.

Pridaj komentár