Marketingový slovník

Miera prekliku (Click through rate, CTR)

Click-through rate alebo miera prekliku je pomer používateľov, ktorí kliknú na konkrétny odkaz, k celkovému počtu používateľov, ktorí si prezrú stránku, e-mail alebo reklamu. CTR sa používa na meranie úspešnosti online reklamných kampaní ako aj účinnosti e-mailových kampaní.

Pridaj komentár