Marketingový slovník

Miera opustenia webu (Bounce rate)

Miera okamžitých odchodov je pojem digitálneho marketingu používaný vo webovej analytike na určenie efektívnosti vstupnej stránky (landing page) pri generovaní záujmu návštevníkov. Inými slovami miera okamžitých odchodov reprezentuje percento návštevníkov, ktorí vstúpia na web a následne z neho odídu, namiesto toho, aby pokračovali v prezeraní ďalších stránok na webe. Vypočíta sa vydelením počtu návštev jednej stránky celkovým počtom návštev webu vynásobeným 100%. Vysoká miera okamžitých odchodov zvyčajne naznačuje, že webová stránka nie je dostatočne pútavá pre návštevníkov, nemusí to však byť pravidlo. Na stránkach, na ktorých je možné splniť požadovaný cieľ bez prezerania ďalších stránok, nemusí mať vysoká miera okamžitých odchodov negatívny vplyv na konverziu. V prípade e-shopov treba bounce rate interpretovať v korelácii s mierou konverzie. Miera okamžitých odchodov pre webové stránky elektronického obchodu sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 20% do 45%.

Pridaj komentár