Marketingový slovník

Obsahový marketing (Content marketing)

Obsahový marketing je proces vytvárania hodnotného a relevantného obsahu s cieľom zaujať a zapojiť svoje publikum. Dobre spracovaná stratégia obsahového marketingu stavia spoločnosť do pozície lídra vo svojom obore a zvyšuje jej dôveryhodnosť. Navyše, poskytovanie užitočného a zábavného obsahu ma tendenciu vytvárať silné emotívne puto medzi značkou a jej zákazníkmi, ktoré sa časom neustále posilňuje. Obsahový marketing sa považuje za menej nákladnú stratégiu ako iné formy marketingu. Môže však trvať dlhšie kým sa vytvorí dostatok kvalitného obsahu, ktorý dokáže prilákať väčšie publikum. Prostriedkami obsahového marketingu sú napr. blog, e-book, video, infografika, prípadová štúdia (case study) a mnohé iné.

Pridaj komentár