Marketingový slovník

Organická návštevnosť (Organic traffic)

Organická návštevnosť je pojem, ktorý sa používa na označenie návštevníkov, ktorí navštívia webovú stránku na základe vyhľadávania vo vyhľadávači. Organická návštevnosť je opakom tzv. platenej návštevnosti, ktorá definuje návštevnosť generovanú platenými reklamami. Jedným so spôsobov, ako zvýšiť organickú návštevnosť webových stránok, je zverejňovanie pravidelného, kvalitného a relevantného obsahu prostredníctvom blogu. Toto je však iba jedna z možných stratégií používaných na získavanie nových návštevníkov. Oblasť online marketingu, ktorá sa zameriava na zlepšenie organickej návštevnosti sa nazýva SEO.

Pridaj komentár