Marketingový slovník

Optimalizácia konverzie (Conversion Optimization)

Optimalizácia konverzného pomeru, známa tiež pod skratkou CRO (Conversion rate optimization) je systematický proces zvyšovania percenta návštevníkov webových stránok, ktorí vykonajú požadovanú akciu ako je napr. vyplnenie formulára alebo nákup produktu. Tento proces zahŕňa pochopenie toho, ako sa používatelia pohybujú na webových stránkach, aké aktivity na nich uskutočňujú a čo im bráni v dokončení požadovaných akcií. Výsledkom úspešnej optimalizácie by mal byť vyšší konverzný pomer.

Pridaj komentár