Marketingový slovník

Platená návštevnosť (Paid traffic)

Platená návštevnosť je pojem, ktorý sa používa na označenie návštevníkov, ktorí navštívia webovú stránku na základe platenej reklamy. Mnohé online platformy ponúkajú služby na zvýšenie platenej návštevnosti vrátane internetových vyhľadávačov a sociálnych sietí. Najbežnejšou formou platenej reklamy je PPC reklama. Ďalšie formy platenej reklamy sú PPA (Pay per Action – Platba za akciu), CPM (Cost per mille – Platba za tisíc zobrazení) a bannerová reklama.

Pridaj komentár