Marketingový slovník

Reach v marketingu

Reach v marketingu, alebo marketingový dosah je pojem, ktorý označuje odhadovaný počet potenciálnych zákazníkov, ktorý boli alebo môžu byť oslovenú reklamnou kampaňou. Marketingový dosah môže byť ťažko merateľný pri niektorých tradičných druhoch reklamy ako je napr. reklamný bilboard. V tomto ohľade má digitálny marketing výhodu, nakoľko dokáže presnejšie zmerať a sledovať dosah online marketingových kampaní. Marketingový dosah sa vypočíta ako podiel počtu zobrazení (impresií) a frekvencie. Frekvencia pritom označuje podiel zobrazení (impresií) a unikátnych používateľov.

Pridaj komentár