Marketingový slovník

ROAS (Return on ad spend)

Návratnosť výdavkov na reklamu, známa tiež pod skratkou ROAS, je marketingová metrika, ktorá označuje pomer medzi tržbami a prostriedkami vynaloženými na reklamu. Inými slovami, ROAS meria ako efektívne sú finančné prostriedky míňané na reklamu. Ak je teda návratnosť výdavkov na reklamu 5:1, znamená to, že každé euro minuté na reklamu, prináša 5 eur v tržbách. Metrika ROAS je podkategóriou metriky ROI (návratnosť investícií). ROAS však sleduje len investíciu do reklamy, namiesto celkovej investície, ktorá je predmetom ROI.

Pridaj komentár