Marketingový slovník

ROMI (Return on marketing investment)

Návratnosť investícií do marketingu, známa aj pod skratkou ROMI, je marketingová metrika, ktorá sa používa na hodnotenie efektívnosti marketingových kampaní. ROMI získame vydelením čistého zisku z určitej marketingovej aktivity hodnotou nákladov na marketing (ROMI = (hodnota tržieb – náklady na marketing) / náklady na marketing.) ROMI možno považovať za podkategóriu metriky ROI (návratnosť investícií), a širšiu kategóriu v porovnaní s metrikou ROAS, ktorá hodnotí len návratnosť výdavkov na reklamu ako takú.

Pridaj komentár