Marketingový slovník

Re-branding

Rebranding označuje proces zmeny firemnej identity, ktorého výsledkom môže byť nový názov, logo alebo zmena dizajnu existujúcej značky. Hlavným cieľom rebrandingu je vytvoriť novú imidž značky a odlíšiť ju tak od konkurencie. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa spoločnosť môže rozhodnúť pre rebranding. Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť do dvoch skupín, na základe čoho možno hovoriť o dvoch typoch rebrandingu: proaktívnom a reaktívnom rebrandingu. Proaktívny rebranding označuje rebranding na základe identifikovanej príležitosti pre rast, inováciu, alebo oslovenie širšieho publika. Reaktívny rebranding naopak označuje situáciu, keď je potrebné zrušiť alebo zmeniť existujúcu značku (napr. z dôvodu zlúčenia spoločností).

Pridaj komentár