Marketingový slovník

SEO (Search engine optimalization)

Optimalizácia pre vyhľadávače, známa tiež pod skratkou SEO je celý rad aktivít, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu a kvantitu návštevnosti webovej stránky prostredníctvom organických výsledkov vo vyhľadávači. SEO aktivity možno deliť na technické SEO (týkajúce sa napr. rýchlosti stránky a vhodnosti stránky pre mobilné zariadenia), on-page SEO (týkajúce sa prevažne obsahu stránky a kľúčových slov) a off-page page SEO (zahrňujúce napr. linkbuilding).

Pridaj komentár