Marketingový slovník

SSL

SSL je skratka odvodená z ang. pojmu Secure Sockets Layer označujúca technológiu na zabezpečenie bezpečného internetového pripojenia a na ochranu citlivých údajov odosielaných medzi dvoma systémami (napr. medzi dvomi servermi). SSL používa na tento účel šifrovacie algoritmy, ktoré bránia hackerom v prečítaní údajov počas prenosu. Aktualizovaná verzia sa nazýva TLS (Transport Layer Security), bežne sa však naďalej používa aj skratka SSL.

Pridaj komentár