Marketingový slovník

SERP (Search Engine Results Page)

Stránky s výsledkami vyhľadávania, známe tiež pod skratkou SERP, sú stránky ponúknuté používateľovi vyhľadávačom po zadaní kľúčového slova alebo dotazu (query). SERP sú vždy jedinečné a to aj pri použití toho istého vyhľadávača a zadaní rovnakého kľúčového slova alebo dotazu. Je to spôsobené tým, že vyhľadávače pri vyhľadávaní zohľadňujú správanie používateľa vrátane jeho geografickej polohy, histórie vyhľadávania a sociálneho statusu.

Pridaj komentár