Marketingový slovník

Sociálne média

Sociálne médiá sú akýkoľvek digitálny nástroj, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a zdieľať svoj obsah s verejnosťou. Zdieľaný obsah môže mať formu textu, obrázkov, fotografií, infografík, videí a pod. Ktokoľvek s prístupom na internet si môže vytvoriť účet na sociálnych médiách a začať zdieľať svoj obsah. Pojem sociálne média sa niekedy zamieňa s pojmom sociálne siete. Ide však len o príbuzné, nie identické pojmy. Pojem sociálne média je širší a zahŕňa aj sociálne siete. Inými slovami, sociálne siete sú sociálne média, nie všetky sociálne média sú však sociálne siete.

Pridaj komentár