Marketingový slovník

UGC ( User generated content)

Obsah vytvorený používateľmi, známy tiež pod skratkou UGC, je originálny obsah vytvorený publikom značky. Môže pritom ísť o obsah akéhokoľvek formátu, od komentárov v blogu a referencií až po fotografie a videá. Z UGC môžu benefitovať obe strany. Takýto obsah bežne nevyžaduje veľkú finančnú investíciu zo strany spoločnosti. Namiesto toho dáva možnosť prispievateľom spolupracovať so svojou obľúbenou značkou, kreatívne sa prejaviť, prípadne získať zaujímavé ceny alebo zľavy. UGC sa najčastejšie používa na propagáciu značky na webe alebo prostredníctvom sociálnych médií a vzhľadom na svoj sociálny charakter je často efektívnejší ako bežný marketingový obsah.

Pridaj komentár