Marketingový slovník

UCD – User-centred design

Dizajn zameraný na používateľa, známy tiež pod skratkou UCD, je niekoľko fázový proces návrhu a prípravy dizajnu, v ktorom sa jeho tvorcovia zameriavajú v prvom rade na potreby používateľa. Používatelia sú často priamo zapájaní aj do procesu tvorby pomocou rôznych výskumných a techník ako sú napr. ankety, dotazníky, testovacie skupiny a podobne.

Pridaj komentár