Marketingový slovník

Umelá inteligencia (Artificial Inteligence – AI)

Umelá inteligencia (AI) je inteligencia demonštrovaná strojmi ako opak prirodzenej inteligencie demonštrovanej u ľudí a zvierat. Hovorovo sa termín „umelá inteligencia“ často používa na označenie strojov (alebo počítačov), ktoré napodobňujú „kognitívne“ funkcie, ktoré si ľudia spájajú s ľudskou mysľou, ako napríklad „učenie“ a „riešenie problémov“. Odbornejšie možno umelú inteligenciu definovať ako štúdium takzvaných „inteligentných agentov“, teda akýchkoľvek zariadení, ktoré vnímajú svoje prostredie a konajú tak, aby maximalizovali svoje šance na úspešné dosiahnutie svojho cieľa. Medzi moderné schopnosti strojov, ktoré sa považujú za AI, patrí porozumenie ľudskej reči, súťaženie v strategických hrách ako je napr. šach, autonómne prevádzkovanie vozidla, inteligentné smerovanie správ v sieťach na doručovanie obsahu a vojenské simulácie.

Pridaj komentár