Marketingový slovník

Webová analytika

Webová analytika je zhromažďovanie, analyzovanie a reportovanie údajov o webových stránkach a ich návštevnosti. Webová analytika dokáže poskytnúť množstvo informácií, vrátane celkovej návštevnosti, jej zdroja a stránok, na ktorých používatelia trávia najviac času. Jedným z hlavných nástrojov webovej analytiky je Google Analytics. Pomocou nástroja webovej analytiky je možné pochopiť, čo na stránke funguje a čo nefunguje, a urobiť potrebné zmeny.

Pridaj komentár