Marketingový slovník

Webinár

Pojem „webinár“ vznikol kombináciou slov „web“ a „seminár“ a ide o virtuálne podujatie, ktorého sa zúčastňuje výhradne online publikum. Účastníci môžu sledovať webinár prostredníctvom počítača, tabletu alebo smartphonu. Webináre sú skvelým nástrojom, ktorým možno osloviť široké publikum divákov.

Pridaj komentár