Marketingový slovník

Výzva k akcii (Call to Action – CTA)

Výzva na akciu (CTA) je marketingový termín, ktorý označuje ďalší krok, ktorý ma urobiť publikum určitého marketingového prostriedku. Takouto akciou môže byť napríklad uskutočnenie alebo dokončenie nákupu na e-shope, prihlásenie sa na odoberanie newslettera alebo vyplnenie kontaktného formulára. Aby bola výzva na akciu efektívna, mala by byť priama a jednoznačná. Dizajn a umiestnenie tlačítok CTA, môže rovnako ovplyvniť úspešnosť konverzie.

Pridaj komentár