Marketingový slovník

Dizajn manuál (Brand Identity manual)

Dizajn manuál je printový alebo digitálny dokument, ktorý obsahuje súbor pravidiel o správnom používaní vizuálnych elementy značky vrátane informácií o ich možných variáciách, ako sú farba, veľkosť, typografia, ikonografia atď. Manuál bežne obsahuje aj grafické príklady správneho a nesprávneho použitia značky, loga a jeho komponentov.

Pridaj komentár