Marketingový slovník

URL (Uniform Resource Locator)

URL, známe aj ako webová adresa, je odkaz na webový zdroj webovej stránky, ktorý špecifikuje jeho umiestnenie v počítačovej sieti a mechanizmus na jeho načítanie. Adresa URL obsahuje názov domény spolu s ďalšími informáciami, ktoré pomáhajú nasmerovať webový prehliadač na konkrétnu webovú stránku. Každá webová stránka má svoje jedinečné URL.

Pridaj komentár