Marketingový slovník

USP (Unique selling proposition)

Jedinečný predajný argument, známy tiež pod skratkou USP, je odpoveďou na otázku čím sa firma odlišuje od svojej konkurencie. Jasné definovanie USP je základom úspešnej marketingovej stratégie firmy.

Pridaj komentár