Marketing

ONLINE VS OFFLINE MARKETING

Viete aký je rozdiel medzi online vs offline reklamou? Skôr, ako začneme porovnávať tieto dva svety, vysvetlime si pojmy online vs offline marketing a priblížme si, čo všetko do týchto kategórií patrí.

Čo je teda online marketing?

Online vs offline marketing, viete ktorý vznikol prvý? Online marketing vznikol spolu s rozmachom internetu. Je to súbor marketingových aktivít, ktoré sú definované v rámci marketingovej stratégie a ich účelom je priviezť na web či e-shop viac návštevníkov, ktorých sa snaží premeniť na obchod.

 

Online aktivity:

 • SEO
 • PPC reklama
 • Sociálne siete
 • Blog
 • Vlog
 • Podcasty
 • Influence marketing
 • Email marketing
 • Chatbot
 • Affiliate marketing

V opozícii voči online marketingu stojí  offline marketing. Už z názvu vyplýva, že tento typ marketingu nebude mať s internetom nič spoločné, hoci v dnešnej dobe to už úplne neplatí. Offline marketing je teda cielený súbor marketingových aktivít v reálnom svete.

 

Offline aktivity:

 • Kongresy
 • Výstavy
 • Veľtrhy
 • Klubové biznis členstvá
 • Sieťový marketing
 • Partnerstvá a spojenectvá
 • Telemarketing
 • Sponzoring
 • Bannery a billboardy
 • TV
 • Rádio
 • Printová reklama

 

Online vs offline – Výhody vs Nevýhody oboch typov

Online vs offline reklamaOnline marketing je jednoznačne najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta, ako sa zviditeľniť. Vďaka pomerne presnému cieleniu, ktoré online priestor ponúka, vie aj začínajúci podnikateľ už v priebehu 2-3 mesiacov veľmi presne optimalizovať svoje kampane a efektívne osloviť svojich zákazníkov. Práve relatívne jednoduché používanie nástrojov v rámci jednotlivých reklamných sietí, akými sú napríklad Google a Facebook, spôsobili masívny nárast online. Keďže v rámci týchto sietí platí aukčný princíp platenia za klik,  nárast používateľov spôsobil prirodzený nárast koncovej ceny za klik, ktorý si inzerent určuje sám. No zároveň, ak sa chce presadiť, je prirodzene nútený zvýšiť cenu za klik. Tento fakt spôsobil, že dnes sú cielenie a efektivita dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým. Online priestor je preto veľkým bojiskom špičkových kreatívnych marketingových tímov. Tímy sa často špecializujú na konkrétne oblasti online marketingu, vďaka čomu sa rapídne znižuje cena za klik a oslovuje väčšiu skupinu zákazníkov. To prirodzene generuje vysoké konverzie, a teda aj tržby obchodníkov. Najväčšou výhodou online marketingu je dátová analytika, ktorá umožňuje detailne analyzovať oslovené publikum a tým lepšie cieliť reklamu a rýchlo reagovať na pokles návštevnosti webu alebo e-shopu. Nárast online marketingu spôsobil v posledných rokoch značný úpadok offline marketingu. O offline sa často hovorí aj ako o drahom, mŕtvom marketingu. Ale je to skutočne tak?

 

Online vs offline marketingBanerová reklama

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že printová alebo banerová reklama má časy svojej slávy už za sebou a pomaly upadla do zabudnutia, nie je to celkom pravda.  Príchod umelej inteligencie a nových pokrokových technológií, akými sú napríklad biometrické rozpoznávanie tvárí, či kvalitnejšie a lacnejšie tlačiarne, pomer síl online vs offline marketingu značne zmenili. Pripočítajme k tomu nárast cien za online marketing, pokles záujmu o sociálne siete (zvlášť Facebook), monopolizáciu trhu v niektorých segmentoch veľkých a kapitálovo dobre zaistených nadnárodných korporácií a online s offline marketingom opäť začínajú hrať vyrovnanú šachovú partiu.

 

Je pravdou, že cielený online bude mať vždy navrch. Nerentabilitou výkonnostného marketingu z dlhodobého hľadiska sa dnes kladie väčší dôraz na brand hodnotu značky, ako kedykoľvek predtým.

 

Ak hovoríme o brande značky, offline marketing hrá neoddeliteľnú súčasť každej marketingovej stratégie. Navyše nové technológie ako napríklad biometrické rozpoznávanie tvárí a umelá inteligencia nám už umožňujú aj na digitálnych banneroch či veľkoplošných obrazovkách v mestách či OC identifikovať vek, pohlavie, farbu pleti, značky oblečenia, či iné hodnotné dáta, na základe čoho možno vybrať vhodnú reklamu, ktorú danému človeku ukázať. Takéto reklamy vieme následne analyzovať a optimalizovať ich výkonnosť. Nástup týchto technológií už dnes zásadne mení pohľad na offline marketing a dáva mu úplne nový rozmer a možnosti.

 

Ktorý typ marketingu sa teda viac oplatí – online vs offline?

Nie je a nikdy nebude možné povedať plošne, ktoré marketingové aktivity sú lepšie alebo horšie. Vždy sa musíme odraziť od prieskumov a spoznať našich zákazníkov. Následne vieme zistiť, kde sa títo ľudia zgrupujú a akou formou ich vieme následne osloviť. Môžem však povedať, že z mojich skúseností v online, mi viac fungujú produkty s nižšou nominálnou hodnotou na úrovni desiatok až stovák EUR, ktoré sú ľahko porovnateľné či vysvetliteľné. Naopak, drahšie produkty v hodnote rádovo tisícov až desiatok tisíc EUR si vyžadujú viac fyzický kontakt a osobitý prístup. No ak mám v globále povedať rentabilitu jednotlivých kampaní v strednodobom horizonte, najrentabilnejšie stratégie boli vždy kombinované online a offline kampane.

 

Online vs Offline – aký záver teda z toho plynie?

Zistite, čo vám z marketingového hľadiska dobre funguje, robte to konzistentne a zároveň neustále hľadajte a testujte nové komunikačné kanály. Testujte nové sociálne siete, ako napríklad Tik Tok, skúste podcasty alebo reklamu na platformách (napr. Spotify), organizujte či sponzoruje podujatia, ktoré majú pridanú hodnotu pre vašu cieľovku, reagujte na to, čo sa reálne na vašom trhu deje a snažte sa z toho pre svoju značku vyťažiť maximum. Ako príklady môžu slúžiť MS v hokeji, cyklistika, atletika, rôzne kauzy či iné udalosti. Buďte kreatívni a vaši zákazníci to určite ocenia.